آذر ۲۰ ۱۳۹۵ ۰نظر
حضور کارشناسان شرکت سازه فرآیند آرین و شرکت لیزینگ اقتصادنوین در چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک

حضور کارشناسان شرکت سازه فرآیند آرین و شرکت لیزینگ اقتصادنوین در چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک

چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت، متخصصان داخلی و خارجی حوزه مدیریت استراتژیک، اساتید و پژوهشگران این حوزه در روزهای ۱۶ و ۱۷ آذرماه در محل دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار شد.

این کنفرانس با هدف ارتقا و توسعه دانش مدیریت استراژیک و تبیین اهمیت آن و با تبادل تجارب در حوزه های صنعت خودرو ایران، صنعت خدمات مالی، صنعت نفت و صنعت گردشگری اجرایی گردید.

کارشناسان شرکت سازه فرآیند آرین و شرکت لیزینگ اقتصادنوین با هدف ارتقاء توانمندی های خود در زمینه های ارزیابی و پیاده سازی مباحث رفتاری استراتژی، رهبری و مدیریت، تصمیم گیری، آینده نگری، هوشمندی و تفکر استراتژیک، نوآوری در مدل های کسب و کار و استراتژی های رقابتی در راستای اهداف سازمانی و همسو با دانش روز در این دوره شرکت نمودند.