خدمات کار گزاری در صنعت ساختمان

فقط حرفه ای ها می توانند در هر صنعت یا خدمات دوام بیاورند. اگر حرفه ای نیندیشیم و حرفه ای رفتار نکنیم، قطعاً به اهداف تعیین شده نمی رسیم. در صنعت ساختمان بعضی ها در ساخت و ساز حرفه ای هستند. بعضی ها در طراحی و معماری و بعضی ها در بازاریابی و فروش حرفه ای هستند. قطعاً هیجکس نمی تواند ادعا کند که در همه زمینه ها حرفه ای باشد. چرا که این ادعا خود نشانگر یک اظهار نظر غیر حرفه ای است. در جوامع امروزی که تکنولوژی پیشرفته در همه ی زمینه ها چه صنایع و چه خدمات حضور گسترده و انکار ناپذیری دارد، فقط افرادی میتوانند موقعیت خود را در حرفه تثبیت نمایند که به آن تکنولوژی دسترسی داشته باشند و به عبارت دیگر حرفه ای باشند.

خدمات مختلف در بخش ساختمان نیز از این قائده مستثنی نیست. صنعت ساختمان دارای ابعاد بسیار گسترده و پیچیده می باشد که حضور در این حوزه ها و تثبیت موقعیت نیازمند داشتن دیدگاه حرفه ای در هر یک از حوزه های فعالیت می باشد.

خدمات کارگزاری در بخش ساختمان که شامل ارائه خدمات تخصصی در حوزه آماده سازی املاک جهت شروع عملیات ساختمانی پروژه تا مرحله پیش فروش و فروش قطعی می گردد عبارتند از:

  • مکان یابی پروژه و ارائه خدمات مشاوره تخصصی در خصوص تعیین نوع کاربری
  • ارزیابی و انجام مطالعات محیطی پروژه و تهیه طرح توجیه اقتصادی پروژه ها
  • جمع آوری و ارزیابی اسناد مالکیت، بنچاق، صورت مجلس تفکیکی و …
  • ارزیابی قیمت در کلیه مراحل اعم از زمین، ساخت، پیش فروش و فروش
  • ارزیابی پیمانکاران
  • ارزیابی مالی پروژه و تهیه CASH  FLOW
  • ارائه خدمات مشاوره ای جهت تامین منابع مالی احداث پروژه
  • نظارت بر حسن اجرای پروژه
  • اخذ پایان کار و تهیه مفاصا حسابهای لازم
  • سایر خدمات مشاوره در بخش ساختمان